1. Chính sách đổi hàng và hoàn tiền
  2. Điều kiện áp dụng

Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm.
Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển của Công ty HD.
Giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv..)
Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.

Người mua muốn đổi sang loại khác cùng kích cỡ hoặc khác do thay đổi thị hiếu.

Các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

  1. Tình trạng của hàng đổi:

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến đổi hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi đổi sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng.

  1. Chi phí đổi hàng:

Đối với hàng hóa do lỗi của công ty, toàn bộ chi phí vận chuyển đổi hàng sẽ do công ty chi trả.

Đối với hàng hóa do Người mua muốn đổi theo nhu cầu thì Người mua sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng đổi lại.

  1. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Công ty HD chỉ chấp nhận hoàn tiền trong trường hợp người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm hoặc hết hàng.