Hiệu lực của báo giá trong thời gian 05 ngày kể từ ngày báo giá, sau thời gian trên nếu có sự thay đổi về giá cả chúng tôi xin báo lại để khách hàng được biết.

Tất cả các báo giá chưa bao gồm VAT.

Khách hàng mua số lượng lớn, khách hàng thân thiết, đại lý, nhà phân phối sẽ có chính sách giá tốt nhất.

Khách hàng sẽ thanh toán 30% khi xác nhận đơn hàng, 70% thanh toán sau khi nhận hàng.

Đối với các công trình, dự án, đơn hàng số lượng lớn sẽ thanh toán theo tiến độ quy định trong hợp đồng.